Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 5 augusti 2020

Denna sekretesspolicy beskriver våra policyer och rutiner för insamling, användning och utlämnande av din information när du använder tjänsten och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna sekretesspolicy. Denna integritetspolicy upprätthålls av Free Privacy Policy Generator.
Tolkning och definitioner
tolkning

De ord som den initiala bokstaven har stora bokstäver har betydelser definierade under följande villkor.

Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller i plural.
Definitioner

I denna sekretesspolicy används följande:

Du menar den enskilda som får åtkomst till eller använder Tjänsten, eller företaget eller annan juridisk enhet för vilken en sådan åtkomst till eller använder Tjänsten, i tillämpliga fall. Företag (kallas antingen “företaget”, “vi”, “oss” eller “vårt” i detta avtal) hänvisar till eSportsMG. Affiliate betyder en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där “kontroll” betyder ägande av 50% eller mer av aktierna, kapitalandelen eller andra värdepapper som har rätt att rösta för val av styrelseledamöter eller annan förvaltningsmyndighet.

Konto betyder ett unikt konto skapat för dig för att få åtkomst till vår tjänst eller delar av vår tjänst. Webbplatsen hänvisar till eSportsMG, tillgänglig från https://esportsmg.com/ Tjänsten hänvisar till webbplatsen. Land avser: Alaska, USA Tjänsteleverantör avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på företagets vägnar.

Det hänvisar till tredjepartsföretag eller personer anställda av företaget för att underlätta tjänsten, att tillhandahålla tjänsten på företagets vägnar, utföra tjänster relaterade till tjänsten eller för att hjälpa företaget att analysera hur tjänsten används. Tredjeparts Social Media Service hänvisar till alla webbplatser eller webbplatser för socialt nätverk genom vilket en användare kan logga in eller skapa ett konto för att använda tjänsten. Personuppgifter är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar person. Cookies är små filer som placeras på din dator, mobil enhet eller någon annan enhet av en webbplats, som innehåller informationen om din surfhistorik på den webbplatsen bland dess många användningsområden. Enhet betyder alla enheter som kan komma åt tjänsten, t.ex. en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta. Användningsdata avser data som samlas in automatiskt, antingen genereras av användningen av tjänsten eller från själva tjänsteinfrastrukturen (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).

Insamling och användning av dina personuppgifter
Typer av insamlade data
Personlig information

När vi använder vår tjänst kan vi be dig ge oss viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

E-postadress
Användningsdata

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt när du använder tjänsten.

Användningsdata kan innehålla information som Din enhets Internetprotokoll-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderats på dessa sidor, unik enhet identifierare och andra diagnostiska data.

När du öppnar tjänsten med eller via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, IP-adressen till din mobila enhet, din mobil operativsystem, vilken typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du kommer åt tjänsten av eller via en mobil enhet.

Spårningstekniker och kakor

Vi använder kakor och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information. Spårningstekniker som används är fyr, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller ange när en cookie skickas. Men om du inte accepterar kakor kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Cookies kan vara “Persistent” eller “Session” Cookies. Ihållande cookies förblir på din dator eller mobil enhet när du går offline, medan Session Cookies raderas så snart du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies här: Cookies: Vad gör de?

Vi använder både sessioner och ihållande cookies för de syften som anges nedan:

Nödvändiga / väsentliga kakor Typ: Session Cookies Administreras av: Us Syfte: Dessa kakor är viktiga för att ge dig tjänster tillgängliga via webbplatsen och för att du ska kunna använda några av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa kakor kan de tjänster du har bett om inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa kakor för att ge dig dessa tjänster. Cookies Policy / Cookies för meddelandeacceptation Typ: Persistent Cookies Administreras av: Us Syfte: Dessa kakor identifierar om användare har accepterat användningen av kakor på webbplatsen. Funktionalitetskakor Typ: Persistent Cookies Administreras av: Us Syfte: Dessa kakor tillåter oss att komma ihåg val du gör när du använder webbplatsen, till exempel att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkinställningar. Syftet med dessa kakor är att ge dig en mer personlig upplevelse och att undvika att du måste ange dina preferenser igen varje gång du använder webbplatsen.

För mer information om cookies vi använder och dina val angående cookies, besök vår Cookies Policy.
Användning av dina personuppgifter

Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

Att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive för att övervaka användningen av vår tjänst. För att hantera ditt konto: för att hantera din registrering som användare av tjänsten. De personuppgifter som du tillhandahåller kan ge dig tillgång till olika funktioner i tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare. För utförande av ett kontrakt: utveckling, efterlevnad och åtagande av köpeavtalet för de produkter, artiklar eller tjänster du har köpt eller av något annat avtal med oss ​​genom tjänsten. För att kontakta dig: Att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra likvärdiga former av elektronisk kommunikation, såsom en mobilapplikations push-aviseringar om uppdateringar eller informativ kommunikation relaterad till funktionaliteter, produkter eller upphandlade tjänster, inklusive säkerhetsuppdateringar, vid behov eller rimligt för genomförandet. För att ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om du inte har valt att inte få sådan information. För att hantera dina förfrågningar: Att delta och hantera dina förfrågningar till oss.

Vi kan dela din personliga information i följande situationer:

Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela din personliga information med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst, för att kontakta dig. För affärsöverföringar: Vi kan dela eller överföra din personliga information i samband med eller under förhandlingar om all sammanslagning, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag. Med dotterbolag: Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall kommer vi att kräva att dessa dotterbolag respekterar denna integritetspolicy. Dotterbolag inkluderar Vårt moderbolag och alla andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss. Med affärspartners: Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer. Med andra användare: när du delar personlig information eller på annat sätt interagerar i allmänna utrymmen med andra användare kan sådan information ses av alla användare och kan distribueras offentligt utanför. Om du interagerar med andra användare eller registrerar dig via en tredje parts sociala medietjänst kan dina kontakter på tredje parts sociala medietjänst se ditt namn, profil, bilder och beskrivning av din aktivitet. På liknande sätt kan andra användare se beskrivningar av din aktivitet, kommunicera med dig och se din profil.

Överföring av dina personuppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas på företagets verksamhetskontor och på andra platser där de som är involverade i behandlingen finns. Det betyder att denna information kan överföras till – och underhållas på – datorer belägna utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagarna om dataskydd kan skilja sig från dem från din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av att du lämnar in sådan information representerar ditt samtycke till denna överföring.

Företaget kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerheten för Dina uppgifter och annan personlig information.
Utlämnande av dina personuppgifter
Affärstransaktion

Om företaget är involverat i en fusion, förvärv eller tillgångsförsäljning, kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela dig innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan sekretesspolicy.
Rättsväsende

Under vissa omständigheter kan företaget bli skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga begäranden från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).
Andra lagkrav

Företaget kan avslöja dina personuppgifter i god tro att sådana åtgärder är nödvändiga för att:

Uppfyller en juridisk skyldighet
Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom
Förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med tjänsten
Skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
Skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet för dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera deras absoluta säkerhet.
Barns integritet

Vår tjänst adresserar inte någon under 13 år. Vi samlar inte medvetet personlig information från någon under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan verifiering av förälders samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Om vi ​​måste lita på samtycke som en rättslig grund för att behandla din information och ditt land kräver samtycke från en förälder, kan vi kräva din förälders samtycke innan vi samlar in och använder den informationen.
Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du att ledas till den tredje parts webbplats. Vi rekommenderar dig starkt att granska sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.
Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.

Vi kommer att meddela dig via e-post och / eller ett framträdande meddelande om vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar datumet “Senast uppdaterat” högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att granska denna sekretesspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på denna sida.
Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy kan du kontakta oss:

Med e-post: [email protected]
Genom att besöka denna sida på vår webbplats: https://esportsmg.com/contact/